Vakantiegeld delen

Begroting 2024

Inkomsten:
Giften/collectes € 12.000
Totaal inkomen € 12.000
Uitgaven:
Donatie aan personen €  9.000
Kosten folder €     150
Bankkosten €     300
Naar reserve €  2.550
Totaal uitgaven € 12.000