Vakantiegeld delen

Begroting 2020

Inkomsten:
Giften/collectes € 9000
Totaal inkomen € 9000
Uitgaven:
Donatie aan personen € 8000
Kosten folder €     135
Bankkosten €     150
Website €       50
Naar reserve €    665
Totaal uitgaven € 9000