Bestuur

De Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten heeft een bestuur van vijf personen, die afkomstig zijn uit verschillende Wageningse kerken:

Voorzitter: Harm Smit

Secretaris: Joke de Jong-Jansen

Penningmeester: Dick Verkerk

Lid: Siem Hiemstra

Lid: Frank Goessens

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Daarnaast zijn er nog drie bestuursleden met specifieke taken benoemd.