Bestuur

De Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten heeft een bestuur van vijf personen, die afkomstig zijn uit verschillende Wageningse kerken.

Boven (vlnr). Rikje van Weerd (secretaris), Frank Goessens, Harm Smit (voorzitter).
Beneden (vlnr). Dick Verkerk (penningmeester), Monique Zwetsloot, Kees van Schagen (niet meer actief).

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een voorzitter, penningmeester en een secretaris. Daarnaast zijn er nog drie bestuursleden met specifieke taken benoemd.