Missie

Samen in liefde helpen in situaties van (financiële) nood en armoede in Wageningen

 

De Wageningse Stichting Interkerkelijke Diaconale Activiteiten (WSIDA) heeft als doel het bieden van (financiële) hulp, zorg en ondersteuning, informatie en advies met behoud van privacy in situaties van nood en armoede uit een oogpunt van christelijke naastenliefde, in het bijzonder aan natuurlijke personen die om welke reden dan ook in (financiële) nood verkeren of dreigen te raken en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Daarnaast beoogt de stichting ook bij te dragen aan en het inspireren van de oecumene in Wageningen door gezamenlijke bezinning en gezamenlijke actie bij beleid en actie in situaties van nood en armoede te bevorderen.