Noodfonds Wageningen

Begroting 2021

Inkomsten
Bijdragen Kerken €  3340
Overige giften €     270
Rente €          0
Totale inkomsten €  3610
Uitgaven
Noodhulp €  4000
Bankkosten €     240
Communicatie €     200
Overige kosten €      150
Totale uitgaven €   4590