Noodfonds Wageningen

Begroting 2020

Inkomsten
Bijdragen Kerken €  2920
Overige giften €     220
Rente €          0
Totale inkomsten €  3140
Uitgaven
Noodhulp €  2600
Bankkosten €     240
Communicatie €     200
Overige kosten €      100
Totale uitgaven €   3140