Noodfonds Wageningen

Begroting 2024

Inkomsten
Bijdragen Kerken €   4320
Overige giften €   4270
Rente €            0
Totale inkomsten €   8.590
   
Uitgaven  
Noodhulp € 14.000
Bankkosten €        300
Communicatie €        350
Overige kosten €        150
Totale uitgaven € 14.800
Verlies€ 6.210