Vakantiegeld Delen

Rond 2003 ontstond uit de Werkgroep Armoede van de Raad van Kerken te Wageningen de nieuwe Werkgroep Vakantiegeld delen. Voorbeeld hiervoor was een initiatief van de Dominicanen in Amsterdam.

De Wageningse werkgroep heeft de volgende werkwijze:

Doelgroep zijn mensen die geen mogelijkheid hebben om met vakantie te gaan vanwege financiële problemen.

In mei vragen wij kerkgangers van verschillende kerken, door middel van een in de kerken uitgereikte folder, om een deel van hun vakantiegeld aan ons toe te vertrouwen.
Intussen hebben wij aan diverse kerkelijke en burgerlijke instanties laten weten dat de actie weer van start is gegaan. We hopen dan adressen te krijgen waar hulp gewenst is. Met een formulier als leidraad beoordelen wij of er een toezegging wordt gedaan en hoeveel redelijk is. Dat is afhankelijk van de gezinssamenstelling en de wensen van de mensen. En natuurlijk ook de tot dan binnengekomen hoeveelheid geld.

Het gaat om recreatie in ruime zin: pretpark en dagjes uit mogen bijvoorbeeld ook.

De uitbetaling kan op diverse manieren gebeuren; dat doen we het liefst via een hulpverlener.
Er gaat per jaar ongeveer € 8000 om en we worden gecontroleerd door een accountant.

Ons banknummer is: NL85 INGB 0009 5565 79 en het leuke is, dat dat het hele jaar open is.

Werkgroepleden zijn: Marianne Roseboom, Tiny Tazelaar en Rein van Eck.

Contact:
Rein van Eck: reinhannie@gmail.com
Marianne Roseboom: m.roseboom2@upcmail.nl
Algemeen: vakantiegelddelenwageningen@gmail.com

meer info op de website. Klik hier