Vakantiegeld Delen

Rond 2003 ontstond uit de Werkgroep Armoede van de Raad van Kerken te Wageningen de nieuwe Werkgroep Vakantiegeld delen.

De Wageningse werkgroep heeft de volgende werkwijze:

Doelgroep zijn mensen die meerdere jaren geen mogelijkheid hebben gehad om met vakantie te gaan vanwege financiële problemen.

Met het ingevulde aanvraagformulier wordt gekeken of er een aanvraag toegewezen wordt en hoeveel geld hiervoor redelijk is. Dit is afhankelijk van de gezinssamenstelling en de wensen van de aanvrager. En natuurlijk ook van de tot dan binnengekomen hoeveelheid geld.

Het gaat om recreatie in ruime zin: een vakantie, een bezoek aan een pretpark of dierentuin of een dagje uit. De uitbetaling kan op diverse manieren gebeuren, maar het liefst via een hulpverlenende instantie.

De financiële middelen voor Vakantiegeld delen! komen van collecten binnen verschillende kerken en van mensen, die een stukje van hun vakantiegeld afstaan voor dit doel.

Via: NL85 INGB 0009 5565 79 is het mogelijk Vakantiegeld delen! te ondersteunen.

Meer informatie vindt u in onze Folder

 

Werkgroepleden zijn: Maria van Schaiijk, Jeltje van Tilborg, Matthijs Sierink en Joke de Jong-Jansen

Vakantiegeld delen is te bereiken via: vakantiegelddelen@gmail.com

Een ingevuld aanvraagformulier kunt u naar dit emailadres sturen.